Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN google store

Google เปิดตัว Google Store แห่งแรกใจกลาง New York

สื่อต่างประเทศรายงานว่า Google ได้เปิดตัวร้าน Google Store ร้านค้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ในวันที่ 17 มิ.ย. ในย่านใจกลางย่านเชลซี เมืองนิวยอร์ก ซิตี้ สหรัฐอเมริกา...

JOB