Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Goverment Technology

GovTech คำที่กรณ์ จาติกวณิช อยากทำให้เป็น Buzzword

ในช่วงหลังมานี้ เราเริ่มเห็นคำว่า GovTech กันบ่อยมากขึ้น ทั้งการจัดเสวนา การจัดงานต่างๆ แล้วคำๆ นี้มีหมายความว่าอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร? Techsauce ได้นั่งคุยกับคุณกรณ์ จาติกวณิช...