Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN GrabFin

Grab เตรียมเปิดตัว GrabFin ครบทุกเรื่องการเงิน ครอบคลุมตั้งแต่ Payment สินเชื่อ ประกัน ยันลงทุน

Grab Financial Group ธุรกิจในเครือของ Grab เตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ GrabFin ที่จะให้บริการทางการเงินรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการชำระเงินดิจิทัล ประกันภัย สินเชื่อ และการ...