Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Great Wall Motor

Xiaomi เตรียมจับมือ Great Wall Motor ลุยสนาม EV เต็มตัว

Xiaomi Corporation ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน เตรียมวางแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยใช้พื้นที่จากโรงงานของ Great Wall Motor บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ร้อนแรงที่สุดในจีน จึ...