Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Healint

Migraine Buddy แอปจากสตาร์ทอัปสิงคโปร์ รับเงินลงทุนกว่า 30 ล้านบาท

เมื่อช่วงกลางปี 2014 Healint สตาร์ทอัปสิงคโปร์ได้สร้างแอปพลิเคชั่น Migraine Buddy ขึ้นมาเพื่อระบุสาเหตุของการปวดไมเกรน ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะรู้กันดีว่าบางทีมันก็กำเริบขึ้นมาแบบไม่รู้...