Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN HGX

Binance Singapore ประกาศยกเลิกขอ License และจะปิดแพลตฟอร์มในสิงคโปร์ ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2565

Binance Singapore ประกาศถอนตัวจากการขอใบอนุญาตในการดำเนินการเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) และเตรียมจะปิดแพลตฟอร์มให้บริการในสิงคโปร์ภายในวันที่ 13 กุมภ...