Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN home-credit

BAY ปิดดีลซื้อกิจการ Home Credit ในฟิลิปปินส์ เป็นที่เรียบร้อย

BAY ปิดดีลซื้อกิจการ Home Credit ในฟิลิปปินส์ ล่าสุดได้ดําเนินการซื้อและรับโอนหุ้นทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

Krungsri ทุ่ม 1.77 หมื่นลบ. ซื้อหุ้นกิจการสินเชื่อ Home Credit 75% ในอินโดฯ-ฟิลิปปินส์

Krungsri ทุ่ม 1.77 หมื่นลบ. ซื้อหุ้นกิจการสินเชื่อ Home Credit 75% ในอินโดฯ-ฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคของธนาคาร ในประเทศอินโดนีเซีย...