LATEST IN howtowork

จีนเดินหน้าประเทศอย่างไร เมื่อยอดผู้ติดเชื้อลดลง

ในสถานการณ์ COVID-19 จีนเป็นประเทศหนึ่งที่เดินหน้ารับมือตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์ จนปัจจุบัน หลายเมืองในจีนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้ว สิ่งที่จีนกำลังทำต่อคือการฟื้นฟูทุกอย่างใ...

JOB