Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Industry Recovery Initiative

Binance เดินหน้ากองทุนฟื้นฟูอุตสาหกรรมคริปโตฯ ผ่านการลงทุนใน GOPAX ประเทศเกาหลีใต้

Binance เดินหน้ากองทุนฟื้นฟูอุตสาหกรรมคริปโตฯ ร่วมอัดฉีดเงินทุนใน GOPAX กระดานเทรดคริปโตชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ ผ่านกองทุน Industry Recovery Initiative (IRI) เพื่อสนับสนุนคำขอในกา...