Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Innovative Idea

พลิกเกมรบก้าวข้ามวิกฤตด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม กับ ‘ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร’

เมื่อพูดถึงธุรกิจ Retail แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตจะสูงขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ประกอบกับที่ผ่านมาต้องเผชิญกับวิกฤติจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทุกองค์กรต้อ...

JOB