Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN InsureX FORUM 2024

5 เทรนด์ประกันรถยนต์ปี 2024 และแนวทางปรับตัวของธุรกิจประกันยุค 6.0

ความรู้ดีๆจากงานแถลงข่าวเปิดงาน InsureX FORUM 2024 โดย คุณสิรวิชญ์ ฉายะวาณิชย์ Head of Priceza Money มาแบ่งปันกัน ในหัวข้อ ‘5 เทรนด์ประกันรถยนต์ปี 2024 พร้อมแนวทางปรับตัวของธุรกิจ...