LATEST IN Jackie wang

Google จัดทัพทีมผู้บริหารใหม่ ตั้ง 'แจ็คกี้ หวาง' เป็น Country Manager ประเทศไทย

Google ประกาศแต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเบน คิง ได้รับการแต่งตั้งเป็น Country Director, Google สิงคโปร์ ส่วนแจ็คกี้ หวาง ขึ้นเป็น Country Man...

JOB