LATEST IN Jungle Innovation

เจาะแนวคิด Neal Cross : เมื่อผู้บริหารธนาคาร DBS นำวิถีแห่งการพัฒนาองค์กร ไปสู่การอนุรักษ์สัตว์และผืนป่า

ที่งาน Singapore Fintech Festival ที่เพิ่งผ่านไปไม่นานนี้ Neal Cross กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารทางด้านนวัตกรรมของธนาคาร DBS ธนาคารชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ได้พูดถึงโปรเจ็คช่วยเหลื...

JOB