Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN KABANK

สรุปกำไรสุทธิปี 2563 ของ 6 ธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่ในไทย

ผ่านไปแล้วสำหรับปี 2563 ช่วงเวลาถัดไปคือการประกาศผลประกอบการประจำปี แน่นอนว่ากลุ่มแรกที่ต้องออกมาโชว์ผลงานก่อนใครเพื่อนก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นั้นเอง วันนี้ Techsauce จึงขอรวบรวมผล...