Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN krungsri-consumer

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ปรับกลยุทธ์ พัฒนาองค์กรรับกระแส Digital Payment

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เผยธุรกิจยังเติบโตแข็งแกร่งแม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายในภาวะตลาดปัจจุบัน เผยช่วงแปดเดือนแรก ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สู...