LATEST IN Lightnet

'Lightnet' Blockchain Fintech Startup ก่อตั้งโดย 'ชัชวาลย์ เจียรวนนท์' ประกาศระดมทุน Series A ด้วยมูลค่า 31.2 ล้าน USD

"Lightnet" Fintech Startup ไทย ประกาศความสำเร็จการระดมทุน Series A มูลค่า 31.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งเป้าพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการทางการเงิน เพื่...

JOB