Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LINE Developer Day 2018

สรุปงาน LINE Developer Day 2018 ชูบริการ AI, Blockchain, FinTech พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ MD LINE ประเทศไทย

LINE Corporation จัดงาน LINE Developer Day 2018 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงโตเกียว เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการรวมตัวของเหล่า Developer หัวกะทิจากหลากหลายประเทศกว่า 1,000 คน รวมถึงปร...