Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LISMA

เพิ่มความสะดวกในการทำงาน ด้วย Feature ที่คุ้นเคย ยกระบบ SAP มาไว้บนมือถือ ด้วยนวัตกรรม LISMA จาก Bluebik Group

ในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักกับ LISMA หรือ LINE as SAP Mobile Application การเชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแอปพลิเคชัน LINE นวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรยุคใหม่...