Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN mass shooting

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตในสหรัฐฯ ออกรหัสผู้ค้าใหม่จับตาร้านขายปืน เลี่ยงซ้ำรอยเหตุกราดยิง (Mass Shooting)

เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการซื้อขายอาวุธปืนรวมถึงกระสุนปืนที่ดูต้องสงสัย และเพื่อลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์กราดยิง (Mass Shooting)...