Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN max-ventures-validation-program-2023

MAX Ventures Validation Program 2023 โครงการบ่มเพาะธุรกิจโดย PTG ที่นิสิต นักศึกษาจะได้พัฒนาไอเดียเป็นสินค้าหรือบริการจริง

รวมรายละเอียดจาก MAX Ventures Validation Program 2023 โครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพสำหรับนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้เรียนที่จะได้รับการสนับสนุนจนเป็น 'ผู้ประกอบการตัวจริง...