Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mobileye

Volkswagen, Intel และ Mobileye เตรียมให้บริการ 'แท็กซี่ไร้คนขับ' ที่อิสราเอลในปี 2562

Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศเยอรมนี, Intel ผู้ผลิตหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์รายใหญ่ และ Mobileye บริษัทด้าน Computer Vision ที่ Intel ซื้อมา ประกาศแผนการให้บริการเรียกรถย...