Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Mobileye

Volkswagen, Intel และ Mobileye เตรียมให้บริการ 'แท็กซี่ไร้คนขับ' ที่อิสราเอลในปี 2562

Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศเยอรมนี, Intel ผู้ผลิตหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์รายใหญ่ และ Mobileye บริษัทด้าน Computer Vision ที่ Intel ซื้อมา ประกาศแผนการให้บริการเรียกรถย...