Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN MoxyBilna

Moxy ผนึกกำลังกับ Bilna ในธุรกิจสื่ออิเลคทรอนิคหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Moxy, แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ สำหรับผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ Bilna, แหล่งช้อปปิ้งสำหรับแม่และเด็กอันดับหนึ่งจากอินโดนีเซีย ประกาศควบรวมภายใต้ชื่อบริษัท MoxyBilna การค...