Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN MyPromptQR

แบงก์ชาติแถลงเปิดบริการ 'MyPromptQR' QR Payment รูปแบบใหม่ สะดวกและเร็วกว่าเดิม

ในงาน Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่า...