Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Norman

พบกับ Norman ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างให้เป็น ‘โรคจิต’ เพื่อเผยข้อจำกัดของ AI

ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยงานของเราได้หลากหลาย ผ่านการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว แต่จะเกิดอะไรขึ้น หากเราให้ AI เรียนรู้สิ่งที่รุนแรงมากๆ เข้า AI จะซึมซับความรุน...