Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN NTER

มารู้จักกับ 15 ทีม ฟินเทคจากโครงการ Krungsri RISE

Krungsri RISE (กรุงศรี ไรส์) โครงการบ่มเพาะฟินเทคสตาร์ทอัพ ได้จัดงาน Demo Day แสดงผลงานของสตาร์ทอัพในโครงการทั้ง 15 ทีม เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา มาทำความรู้จักกับพวกเขาก...