Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN obayashi

ญี่ปุ่นเริ่มทดสอบ Smart road ถนนที่ชาร์จพลังงานรถ EV ได้ขณะวิ่ง ตั้งเป้าใช้จริงปี 2025

Obayashi บริษัทก่อสร้างของญี่ปุ่นเจ้าดัง และผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ Denso ได้เริ่มทดสอบพื้นผิวถนนที่ออกแบบให้ชาร์จพลังงานแก่รถยนต์ EV ได้ในตัวขณะที่รถวิ่งผ่าน โดยตั้งเป้าหมายเต...