Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Online Grocery Store

E-commerce Q2 2021: Vietnamese’s Interest in Online Grocery Stores Is Skyrocketing

According to an iPrice Group study, the ranking of e-commerce businesses in Vietnam's Map of E-commerce has changed in Q2 2021. On the other hand, the volume of searches on Google ...

AirAsia รุกธุรกิจขายของชำออนไลน์ในสิงคโปร์ ช่วยทั้งบริษัท และคนตัวเล็กกระจายรายได้

AirAsia สายการบินต้นทุนต่ำเตรียมตัวเข้าตลาดขายของชำออนไลน์ในสิงคโปร์ หลังประสบความสำเร็จกับธุรกิจส่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน AirAsia และพร้อมจะพัฒนาเป็นซูเปอร์แอปฯ ขยายธุรกิจ...