Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN online loan

SCB Abacus และ SCB ก้าวอีกขั้นสู่ Social Commerce จับมือไปรษณีย์ไทย เปิดโอกาสลูกค้า COD เข้าถึง “สินเชื่อแม่มณีศรีออนไลน์”

SCB Abacus ผนึกกำลังธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือไปรษณีย์ไทย ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้า COD ด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อพิจารณาสินเชื่อออนไลน์แก่ธุรกิจรายย่อยที่ใช้บริการส่งด่วน EMS แบบเ...