Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN online payment

KBank เปิดตัวบริษัท KGP ให้บริการ PayDii ชำระเงินออนไลน์บน Facebook

กสิกรไทย เปิดตัว บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ หรือ เคจีพี (KGP) ทำธุรกิจพัฒนา และให้บริการระบบรับชำระเงินดิจิทัลภายใต้ชื่อบริการ “เพย์ดี” (PayDii) ให้บริการชำระเงินออนไลน์บน Faceb...