LATEST IN online payment

KBank เปิดตัวบริษัท KGP ให้บริการ PayDii ชำระเงินออนไลน์บน Facebook

กสิกรไทย เปิดตัว บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ หรือ เคจีพี (KGP) ทำธุรกิจพัฒนา และให้บริการระบบรับชำระเงินดิจิทัลภายใต้ชื่อบริการ “เพย์ดี” (PayDii) ให้บริการชำระเงินออนไลน์บน Faceb...

JOB