Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PayZave

PayZave ฉีกกฎการชำระเงิน ให้คู่ค้าซัพพลายเชน รับ-จ่ายไม่ต้องรอเครดิตเทอม

PayZave แพลตฟอร์มดิจิทัล ครั้งแรกของประเทศไทยทลายกำแพงเครดิตเทอม สร้างมาตรฐานใหม่ในการชำระเงินระหว่างคู่ค้าให้รับ-จ่ายทันทีแบบไม่ต้องมีเครดิตเทอม หนุนธุรกิจผู้ซื้อใช้ศักยภาพด้านการ...