Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN pebble time

Pebble Time ปิดโครงการบน Kickstarter ด้วยยอดเงิน 20.8 ล้านเหรียญสหรัฐใน 1 เดือน

Pebble เคยเป็น Smartwatch ที่สร้างสถิติในการระดมทุนผ่าน Kickstarter ในครั้งเมื่อออกรุ่นแรก และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็เพิ่งเปิดตัว Pebble Time รุ่นล่าสุด และตอนนี้ก็ได้ทำการปิดโครงกา...