LATEST IN Political

กรณีศึกษาการนำ Blockchain มาใช้ในการโหวตร่างกฏหมาย แนวคิดใหม่จากพรรคการเมืองออสเตรเลีย

ร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาดูจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับประชาชน อย่างมากก็ได้แต่แสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์บ่นไปบ่นมา ถ้าไม่เปิดให้มีประชาพิจารณ์ หรือประชามติ ล่าสุดมีพ...

JOB