Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Redmart

ดีลควบรวมอีกรายการเมื่อ Alibaba โดย Lazada ยืนยันการเข้าซื้อ RedMart ธุรกิจออนไลน์ซุปเปอร์มาเก็ตของสิงคโปร์แล้ว

หลังจากที่มีข่าวออกมาว่า Lazada ซึ่งปัจจุบันเป็นของ Alibaba ไปแล้วนั้น สนใจซื้อกิจการของ RedMart (ธุรกิจออนไลน์ซุปเปอร์มาเก็ต และ จัดส่งสินค้าในสิงคโปร์) ล่าสุดดีลดังกล่าวก็เป็นจริ...