Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN reInvent

AWS เปิดตัว AWS DeepRacer รถยนต์จำลองให้คนฝึกเรียนรู้เรื่อง Machine Learning

AWS DeepRacer ชื่อนี้อาจไม่ค่อยคุ้นหูนัก แต่มันคือผลิตภัณฑ์ใหม่ของ AWS ที่พึ่งเปิดตัวที่งาน AWS re:Invent นั่นเอง เป็นการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แล้วมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพ...

Amazon Web Services ก้าวสู่ธุรกิจข้อมูลดาวเทียม เปิดตัว AWS Ground Station ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดข้อมูลและวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลที่มาจากดาวเทียมเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มหาศาลและสามารถนำมาใช้ต่อยอดได้อีกมาก แต่ปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดในแง่การเข้าถึงเพื่อไปดึงข้อมูลมาใช้งานและวิเคราะห์ต่อและค่าใช้จ่ายค่อน...