Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN RIVERPLUS

สรุปงาน Microsoft Innovation Conference ชูนวัตกรรม AI และคลาวด์

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ชูนวัตกรรมอัจฉริยะจาก AI คลาวด์ และ IoT ยกระดับศักยภาพธุรกิจเอสเอ็มอีไทยให้ทัดเทียมองค์กรขนาดใหญ่บนเวทีโลก ในงาน Microsoft Innovation Conference ซึ่งจัดขึ้นเมื...

JOB