Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Road to Zero

Sony ตั้งเป้า Road to Zero เตรียมเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก

Nikkei Asia รายงานว่า Sony บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ประกาศ จะเลิกใช้พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ในปีหน้าเป็นต้นไป ถือเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่รายแรกของประเทศ...