Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Rocket

'Yusaku Maezawa' เศรษฐีญี่ปุ่นร่วมทัวร์ดวงจันทร์กับ SpaceX เป็นคนแรก

Elon Musk, CEO ของ SpaceX เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเศรษฐีชาวญี่ปุ่นนามว่า 'Yusaku Maezawa' ลงนามกับ SpaceX เพื่อออกสู่อวกาศเที่ยวรอบดวงจันทร์กับยานรุ่นถัดไปที่ชื่อว่า Big F...