Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Samsung Galaxy AI

เทียบ AI จาก Apple & Samsung แต่ละค่ายให้ AI อะไรมาบ้าง ?

บทความนี้ Techsauce จึงอยากชวนมาส่องฟีเจอร์ AI จากสมาร์ตโฟนของ 2 ค่ายยักษ์ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง...