Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SCG CBM

ตกผลึก 'ประสบการณ์' เพื่อรับมือวิกฤตในอนาคต โดย นิธิ ภัทรโชค แห่ง SCG CBM

การปรับตัวของ SCG นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเกิดมาจากการตกผลึกของประสบการณ์การผ่านวิกฤตมาอย่างโชกโชน มาร่วมเรียนรู้แนวคิดที่ตกผลึกของแม่ทัพใหญ่แห่...

JOB