Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Security Operation Center

SYNNEX ปิดดีลพันธมิตร Cybertron เข้าถือหุ้น 25% รุกธุรกิจไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร

SYNNEX ลุยตลาดไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เดินหน้าประกาศปิดดีลเข้าลงทุนในบริษัท Cybertron ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงทางระบบออนไลน์ ดึงดร.ปริญญา หอมเอนก ลุยโปรเจกต์ภาครัฐและเอกช...