Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Semiconductor Shortage

Hisense Group ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รายใหญ่จากจีน ชี้ ‘ชิปขาดแคลน’ จะยังเป็นวิกฤตต่อไปอีก 2-3 ปี

หนึ่งในผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่จากจีน อย่าง Hisense บริษัทผู้ผลิตโทรทัศน์และเครื่องใช้ในบ้าน ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า “ปัญหาชิปขาดแคลนนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอีก 2-3 ปี ส่งผล...