LATEST IN SENNA LABS

SENNA LABS: บริษัทไทยกับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Silicon Valley

คุยกับ SENNA LABS บริษัทที่ปรึกษาด้าน IT สัญชาติไทยที่ต้องการให้บริการการพัฒนาซอฟแวร์ด้วยคุณภาพระดับ Silicon Valley แก่ตลาดเมืองไทย และเอเชีย ทั้งด้านการดำเนินการและการสร้างวัฒนธรร...

JOB