Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN shutterstock

6 เครื่องมือ AI แก้ไขรูป อัปเดตใหม่บน Shutterstock

ปรับเปลี่ยน แก้ไข สร้างรูปขึ้นมาใหม่จากรูปบน Shutterstock กว่า 700 ล้านรูปได้แล้ว ล่าสุดได้มีการอัปเดตฟีเจอร์ AI ตัวใหม่ถึง 6 แบบ...

Shutterstock x OpenAI แชร์ข้อมูลร่วมกัน นำ AI สร้างสรรค์ผลงาน

Shutterstock เตรียมขยายความร่วมมือกับ OpenAI เพื่อใช้ฐานข้อมูลภาพที่มีอยู่ในการฝึกโมเดล AI...