LATEST IN Smart parking

AIS จับมือ ม.ขอนแก่น เปิดระบบลานจอดรถอัจริยะ ภายในมหาวิทยาลัย สร้างต้นแบบ IoT ใช้งานได้จริง

AIS จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี IoT บนเครือข่ายอัจฉริยะ NB-IoT เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนสมาร์ทซิตี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการคมนาคม ด้า...

JOB