Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Snack

Snack แอปหาคู่ผ่านวิดีโอแชท ลูกผสมระหว่าง Tinder และ Tiktok เปิดโอกาสให้คน Gen-Z ลงทุน

Snack แอปพลิเคชันหาคู่ผ่านวิดีโอแชท ได้ประกาศบนแพลตฟอร์ม Angelist ให้คน Generation Z ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ หรือผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์ เข้าร่วมลงทุนในความตกลง SAFE ...