Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Software Development Excellence

Software Development Excellence และ DevX หน่วยงานสำคัญขับเคลื่อน KBTG

KBTGตั้ง Software Development Excellence และทีม DevX เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการทำงานทับซ้อน และรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมนักพัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ...