Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Speed Dating

ทีเด็ด! งาน Start it Up Conf.2015 [ตอนที่1] : โอกาสการ Pitching 1ต่อ 1 กับนักลงทุนใหญ่ Invent

หลังจากที่เราเปิดตัวงาน Start it Up Conf.2015 งานใหญ่ประจำปีของคนไทยที่สนใจ Startup หลายคนอาจอยากรู้ว่าภายในงานมีอะไรเป็นทีเด็ดบ้าง นอกจาก Session ในห้องสัมมนา บทความ Series ในครั้...