Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN sphere

รู้จัก Sphere โดมยักษ์ 8 หมื่นล้าน มิติใหม่ของความบันเทิงแบบ 360 องศา

รู้จัก Sphere โดมยักษ์เพื่อความบันเทิง เตรียมมอบประสบการณ์ใหม่ในการชมความบันเทิงแบบ 360 องศา แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนมาตรฐานรับชมความบันเทิงให้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเคย...