Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SrithaiSuperware

จากวันล้มละลาย สู่วันที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด บทเรียน 'ล้มแล้วลุก' จาก ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

การจะฝ่าฟันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผู้บริหารต้องมีสติ แล้วปัญญาจะตามมา นอกจากการมีสติแล้วอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของการบริหารคน ? การสืบทอดกิจการของครอบครัว มีวิธีการถ่ายทอดบทเรียนทาง...