Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Stake

Xiaomi ติดปีกลุยตลาดอินเดีย หลังนักธุรกิจใหญ่แดนโรตีทุ่มเงินซื้อหุ้นบริษัท

นักธุรกิจรายใหญ่จากอินเดีย Ratan Tata ผู้นำอาณาจักร Tata Group ที่มีมูลค่า 3 ล้านล้านบาท เข้าซื้อหุ้น Xiaomi เรียบร้อยแล้ว ......